Ga naar hoofdinhoud

Privacybeleid/​disclaimer

Mobilexpense hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Deze Privacyverklaring beschrijft waarom en hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, bijhouden en openbaar maken die wij verzamelen van gebruikers van de www.mobilexpense.com website ("site"). Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze site.

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Deze Privacyverklaring zet uiteen op welke basis Mobilexpense de vertrouwelijkheid van de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens waarborgt. Wij kunnen gebruik maken van persoonlijke gegevens die aan ons voor een van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring of zoals anders vermeld op het punt van de collectie.

Door het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons, gaat u akkoord met het gebruik door Mobilexpense van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Persoonlijke identificatie-informatie

Wij kunnen uw persoonlijke identificatie-informatie verzamelen op een verscheidenheid van manieren in verband met activiteiten, diensten, functies of middelen die wij beschikbaar stellen op onze site.

Wij verzamelen uw persoonlijke identificatie-informatie alleen als u ons dergelijke informatie verstrekt. U kunt altijd weigeren om persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat het u kan verhinderen om deel te nemen aan bepaalde site-gerelateerde activiteiten.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie

Wij kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over u verzamelen wanneer u met onze site interageert. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de naam van de browser, het type computer en technische informatie (bv. de wijze van verbinding met onze site) omvatten.

Deze informatie wordt niet in verband gebracht met uw persoonsgegevens.

Web browser cookies

Op onze site worden cookies gebruikt om de inhoud te personaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Sociale media

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld via uw sociale mediaplatforms (bijv. Facebook of LinkedIn) als u daarvoor toestemming hebt gegeven op deze platforms. Wij adviseren u om het privacybeleid van uw social media platforms te raadplegen om te bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij delen geen persoonlijke informatie (verzameld via de site) met een social media provider.

Waarom wij verzamelde informatie gebruiken

Mobilexpense verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie om uw gebruikerservaring te verbeteren, om u op de hoogte te houden van de laatste informatie over onze diensten en om te reageren op uw vragen, en/of andere verzoeken of vragen. U kunt uw toestemming voor onze periodieke kennisgeving intrekken door u af te melden voor deze e-mails.

Hoe beschermen wij uw informatie

Wij nemen de veiligheid van alle gegevens waarover wij beschikken zeer serieus. Wij beschikken over een kader van beleidslijnen, procedures en opleiding op het gebied van beroepsgeheim, gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid en toetsen regelmatig de geschiktheid van de maatregelen die wij hebben genomen om de gegevens in ons bezit veilig te houden.

Wij nemen passende praktijken en veiligheidsmaatregelen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze site zijn opgeslagen.

Hoe delen we en krijgen we toegang tot uw persoonlijke informatie

Wij verkopen, verhandelen of verhuren uw persoonlijke identificatie-informatie niet aan andere partijen. Wij kunnen echter algemene geanonimiseerde geaggregeerde demografische informatie (niet gekoppeld aan enige persoonlijke identificatie-informatie) delen met onze zakelijke partners, voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Mobilexpense erkent dat transparantie een voortdurende verantwoordelijkheid is, dus we zullen deze Privacyverklaring regelmatig herzien.

Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij de persoonlijke informatie die wij verzamelen beschermen. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken en op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2018.

Klachten

We hopen dat u dit nooit nodig zult hebben, maar als u toch een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar privacy@mobilexpense.com. Wij zullen alle klachten die wij ontvangen onderzoeken en beantwoorden.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL/CPVP), de Belgische toezichthouder voor gegevensbescherming. Voor meer informatie over uw rechten en hoe u een klacht kunt indienen bij de CBPL/CPVP, verwijzen wij u naar de website van de Belgische privacycommissie.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

  • Functionaris Gegevensbescherming

Mobilexpense NV/SA

Koning Albert II laan 19

B-1210 Brussel