Hoppa till huvudinnehållet

Dataskydds­po­licy & friskrivning

Mobilexpense har ett starkt skydd för personuppgifter och respekt för din integritet. I denna dataskyddspolicy beskriver vi varför och hur vi samlar in, använder, underhåller och yppar information som har samlats in från användare av webbplatsen www.mobilexpense.com ("sajten"). Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen.

Personuppgifter är information som kan sammankopplas med en identifierad eller identifierbar fysisk person. Denna dataskyddspolicy beskriver de grunder på vilka Mobilexpense säkerställer sekretessen hos de personuppgifter som lämnas till oss. Vi kan komma att använda lämnade personuppgifter i de syften som beskrivs i denna policy eller i andra syften som anges vid tiden för insamlingen.

Genom att skicka in dina personuppgifter till oss, samtycker du till att Mobilexpense använder dessa uppgifter enligt denna dataskyddspolicy.

Personidentifieringsuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på olika sätt i samband med aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som är tillgängliga på sajten.

Vi samlar in dina personuppgifter endast om du lämnar sådana uppgifter till oss. Du kan alltid avstå från att ange personuppgifter, men det kan då leda till att du inte kan ta del av vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Icke-personrelaterade identifieringsuppgifter

Vi kan komma att samla in icke-personrelaterade identifieringsuppgifter när du besöker vår webbplats. Till icke-personrelaterade identifieringsuppgifter hör t.ex. läsarbeteckning, typ av dator samt teknisk information (t.ex. typ av uppkoppling mot vår webbplats)

Denna information är inte sammankopplad med dina personuppgifter.

Webbläsarcookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att personanpassa innehåll och förbättra din användarupplevelse. För mer information om användningen av cookies på vår webbplats, se vår cookie-policy.

Sociala media

Personuppgifter kan komma att samlas in genom dina sociala media-plattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) om du har samtyckt till detta på de plattformarna. Vi rekommenderar att du läser igenom sekretesspolicyn för de sociala media-plattformarna, där det anges vilka personuppgifter som behandlas.

Vi delar inte personuppgifter (insamlade via webbplatsen) med någon som helst operatör av sociala media.

Varför vi använder den insamlade informationen

Mobilexpense samlar in och använder personuppgifter i syfte att förbättra din användarupplevelse, att hålla dig uppdaterad med senaste nytt runt våra tjänster och att besvara dina förfrågningar och/eller andra begäranden eller frågor. Du kan återkalla ditt samtycke till våra återkommande aviseringar genom att avbeställa sådana e-postmeddelanden.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Hos oss har skyddet av alla uppgifter högsta prioritet. Vi har ett ramverk med policies, rutiner och utbildningsåtgärder som täcker in yrkessekretess, dataskydd, konfidentialitet och säkerhet, och vi gör regelbundna översyner av effektiviteten hos våra åtgärder så att de data vi förfogar över är skyddade.

Vi tillämpar praxis och säkerhetsåtgärder för datainsamling, förvaring och behandling som skydd mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstöring av dina personuppgifter, användarnamn, lösenord, transaktionsinformation samt data som lagras på vår webbplats.

Hur vi delar och har åtkomst till dina personuppgifter

Dina personuppgifter säljs, handlas eller leasas inte av oss till andra parter. Emellertid kan vi dela allmän, anonymiserad, aggregerad, demografisk information (ej länkad till personuppgifter) med våra affärspartners i de syften som beskrivs ovan.

Ändringar av denna dataskyddspolicy

Mobilexpense vet att transparens är ett fortlöpande ansvar, och därför granskas denna dataskyddspolicy regelbundet.

Vi vill uppmuntra dig att kontrollera sidan ofta, så att du håller dig informerad om hur vi skyddar de personuppgifter vi samlar in. Du bekräftar och samtycker till att det är din skyldighet att granska denna dataskyddspolicy regelbundet och ta del av eventuella ändringar.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 23 november 2018.

Klagomål

Vi hoppas naturligtvis att du inte får orsak till klagomål, men om du vill invända mot vår användning av personuppgifter ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande i ärendet till privacy@mobilexpense.com. Vi behandlar och besvarar alla invändningar som vi får in.

Du har också rätt att lägga in ett klagomål hos den belgiska dataskyddskommissionen (CBPL/CPVP), d.v.s. den belgiska dataskyddsmyndigheten. För mer information om dina rättigheter och möjligheter att lägga in klagomål hos CBPL/CPVP, se webbplatsen för den belgiska dataskyddskommissionen.

Kontakta oss

Har du frågor om denna sekretesspolicy, eller om hur och varför vi behandlar personuppgifter, ber vi dig kontakta oss på:

  • Data Protection Officer

Mobilexpense NV/SA

Boulevard du Roi Albert II 19

1210 Bruxelles