Hoppa till huvudinnehållet

Behandla utlägg automa­tiskt och omedelbart

Ställ in dina affärsregler och låt vår lösning behandla utläggen åt dig.

Automatisera godkännanden och markera avvikelser

Ställ in utläggsgränser och gränsvärden för godkännande samtidigt som avvikelser och poster som ligger utanför policyn markeras.

Reseersättning och dagtraktamenten som uppfyller kraven

Beräkna reseersättning och dagtraktamenten automatiskt. Lägg till datum och destination och låt vår beräkningsmotor skapa dina poster.

Stärk din fintech-stack

Integrera ditt utläggsflöde med din befintliga fintech-stack för bättre kontroll och insikter om företagets utlägg.

Fördelarna med automatisering

Automatisering förenklar hela utläggsprocessen, från inlämning till bokföring.

  • Ta en bild av ditt kvitto så skapas ett utlägg automatiskt åt dig
  • Bilder på kvitton matchas automatiskt med motsvarande korttransaktioner
  • OCR och manuell inmatning av data extraherar, verifierar och validerar data
  • Godkända och kontrollerade utlägg skickas omedelbart till betalning och bokförs i din G/L

Flexibla godkännandeflöden som passar dig och din verksamhet

Vi erbjuder ett transparent, flexibelt system för utläggshantering som garanterar att reglerna följs samtidigt som vi automatiskt tillämpar ditt företags egna regler, utläggspolicyer och godkännanden.

Du upprätthåller också godkännandeflöden i enlighet med reglerna även om du är borta från jobbet eftersom användarna kan utse en ersättare som utför deras utläggshantering åt dem. Administratörer kan också tilldela en ersättare i händelse av längre frånvaro. Alla väntande och framtida utlägg dirigeras automatiskt om till rätt person.

Dessa kunder har automatiserat sin utläggshantering

Är du redo för att förenkla din utläggshantering?