Om oss

Experter i vår bransch

Mobilexpense är ett globalt företag med flera decenniers erfarenhet och ett engagemang för att förenkla utläggshanteringen för företag och deras personal.

Vi skapar smarta, enkla och sömlösa lösningar för utläggshantering som förbättrar kostnadseffektiviteten och ger en nöjdare personal.

ABOUT 3 fit s
Om gruppen

Innovativ utläggshantering

Mobilexpense har vuxit organiskt sedan vi grundades år 2000. Gruppen har sitt huvudkontor i Bryssel i Belgien, och vi har regionkontor i Nederländerna, Tyskland, Sverige och Rumänien.

Vi utvidgade vårt tillväxtspår till företagsförvärv och började med det som nu är Mobilexpense Nordics 2019, tätt följt av Declaree senare samma år och Dicom Expense i början av 2020.

Våra platser
Our skilled teams

Mobilexpenses utveckling

Vår framgångsberättelse genom åren

2000

Mobilexpense etableras i Bryssel, Belgien

2009

De första globala implementeringarna för UCB och Panalpina – lansering av vår första mobilapp

2015

Kontoret i Tyskland öppnas

2016

Kontoren i Nederländerna och Rumänien öppnas

2017

Fortino blir majoritetsägare i Mobilexpense

2019

Utlägg värda mer än en miljard euro behandlas – eBuilder Travel (Mobilexpense Nordics) och Declaree ingår i Mobilexpense Group

2020

Stor produktöversyn

2021

MXP och Declaree samlas under ett märke – Mobilexpense

Våra märken och produkter

Kundinriktade lösningar

Under märkena Mobilexpense, Declaree och Expense erbjuder Mobilexpense Group lättdistribuerade lösningar för utläggshantering till organisationer över hela världen.

Vi fokuserar på effektiva processer och att skapa värde för kunden. Vi lyssnar noga för att kunna förstå deras behov och förbättra deras upplevelse med hjälp av vår expertis.

Våra värderingar

Vi arbetar och växer tillsammans

ABOUT 2 fit s
 • Vi bryr oss

  Om våra medarbetare
  Vi vill att våra medarbetare ska älska att arbeta hos oss. Deras välbefinnande är viktigt för oss och ger dem styrkan att leverera starka produkter och tjänster.

  Om våra kunder

  Deras upplevelse ska vara problemfri, och det är därför som vi är anpassningsbara och går ett steg längre så att vi kan skapa varaktiga relationer byggda på erfarenhet och ömsesidigt förtroende.

  Om planeten

  Vi tar vårt sociala och miljömässiga ansvar. Vi stöder mänskliga rättigheter och gör vår del för att minska vårt avtryck, både direkt och genom våra partner och leverantörer.

 • Vi skapar egenmakt

  Våra medarbetare får möjligheter att vässa sina kompetenser och fördjupa sin expertis. De är fria att lära sig, ta risker och göra misstag eftersom det är en naturlig del av hur man blir bättre på det man gör.

  Vi hjälper våra kunder att uppfylla sina mål genom att erbjuda lösningar som hjälper dem att få strategiska insikter och skapa kostnads- och processförbättringar.

 • Vi tar ansvar

  Vi åtar oss att hålla våra löften både till medarbetare och kunder – nyckelorden är ärlighet och insyn. Genom att gå ett steg längre kan vi tillsammans fokusera på att skapa lösningar som fungerar.

  Våra kunder litar på oss för att kunna uppnå sina strategiska mål. De litar på att vi levererar och vi litar på att vårt team alltid har vårt företags och våra kunders bästa för ögonen.

 • Vi ger respekt

  Inkludering och mångfald är djupt rotade i vår DNA, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion eller läggning. Med kunder över hela världen och över 20 nationaliteter i vår organisation strävar vi efter att lära oss av kulturella skillnader.

  Vi respekterar och uppskattar våra kunder och deras förtroende för oss. Vi överväger och försöker att förstå deras åsikter samtidigt som vi använder vår expertis till att se till att förväntningarna är realistiska och nåbara.

 • We are One Team

  United in our mission to make life hassle-free for our customers. Collaboration and open communication are key to improving processes and our product. We challenge ideas, not people.

  Our solution can connect with any system, just as we relate to all our customers. Together, we are one team working towards bringing their vision to life.

Våra erfarna ledare

Patrick Van Deven

Patrick Van Deven

VD

Robrecht Vander Haeghen

Robrecht Vander Haeghen

CPO

Guy Van Wilder

Guy Van Wilder

CCO

Bart Jochems

Bart Jochems

COO

Véronique Vingerhoets

Véronique Vingerhoets

Chef för personalfrågor

Sylvie Van Overmeeren

Sylvie Van Overmeeren

Finansdirektör

Jochen Vanpoeyer

Jochen Vanpoeyer

CMO

Jonas Colombe

Jonas Colombe

Chef för teknik

Arbeta på Mobilexpense

We are always on the lookout for talented people to join our team

We believe in a workplace that allows you to grow your individual skills. We’re looking for smart, ambitious and self-driven people who are willing to challenge the status quo with us.

Bli en av oss

Är du redo för att förenkla din utläggshantering?