Hoppa till huvudinnehållet
Header artico travel softwarel

Se till att skatte­rap­por­te­ringen följer reglerna och centra­li­sera din verksamhet

Registrera den information som ska delas med skattemyndigheterna automatiskt med vår SAF-T-modul.

Automatiserad dataöverföring

Mobilexpense integreras med ditt affärssystem och matar automatiskt in utläggsuppgifterna.

Enkel SAF-T-efterlevnad

Lösningen genererar xml-formaterade filer som innefattar den nödvändiga SAF-T-informationen och följer reglerna för den struktur som krävs av den lokala skattemyndigheten.

Centraliserad verksamhet

Eftersom vår lösning följer skattekraven i mer än 70 länder gör vi det enkelt för dig att centralisera verksamheten inom flera länder.

Effektivisera din rapportering

Fördelarna med vår SAF-T-modul innefattar

  • avancerad filsäkerhet
  • förenklad elektronisk insamling av skatteuppgifter
  • bättre datakvalitet och datatillgänglighet
  • snabbare och effektivare revision av skattemyndigheterna
  • bättre efterlevnad av skattereglerna
  • Ökad momsåterbetalning

Vi håller oss à jour med den växande listan med länder som inför SAF-T-krav så att du slipper.

Är du redo för att förenkla din utläggshantering?