Hoppa till huvudinnehållet

Korrekt och automa­ti­se­rad så att du kan spara tid

SpendController är Mobilexpenses intuitiva verktyg för automatisering av utläggskontroll med hjälp av OCR och manuell inmatning.

 

Automatiserad granskningsprocess

Manuell inmatning ger en automatiserad manuell granskningsprocess för strukturerad datakodning och noggrann kontroll.

Hög datanoggrannhet

Våra utbildade granskare kontrollerar den data som extraheras via OCR och anger ytterligare data om så behövs.

Automatiserad granskning

SpendController jämför kvittot med det inskickade utlägget, flaggar avvikelser och godkänner korrekta transaktioner automatiskt.

Se hur det fungerar

  1. SpendController jämför information som matats in manuellt av en användare med data i samma fält som extraherats och digitaliserats från ett kvitto eller en faktura genom en kombination av OCR och manuell kontroll.

  2. Den kombinerade lösningen är noggrannare än vanlig OCR och ger en bättre användarupplevelse.

  3. Den visuella lösningen med grönt/rött ljus ger kontrollanterna en omedelbar överblick över utläggsuppgifternas noggrannhet och förenklar identifiering av mänskligt fel och bedrägeriförsök.

  4. Med kombinationen av SpendController och vår samplingmotor markeras endast problematiska utläggsrapporter för manuellt godkännande.

Genom förenklad kontroll och validering sänker SpendController kostnaderna för utläggskontroll med upp till 90 %.

Är du redo för att förenkla din utläggshantering?