Hoppa till huvudinnehållet

Fullstän­dig funktio­na­li­tet för hälso- och sjukvårdsleverantörer

Vi förstår svårigheterna med att rapportera globala resekostnader och utlägg inom hälso- och sjukvårdssektorn med föreskrifter som Frankrikes Loi Bertrand och USA:s Sunshine Act.

Vår lösning för rese- och utläggshantering kan konfigureras så att den uppfyller alla företagets krav på efterlevnad och offentliga bestämmelser, inklusive krav på medicinsk rapportering.

Efterlevnad av utläggsregler för hälso- och sjukvårdsleverantörer

Som en del av vårt paket för hälsovårdspersonal hjälper vår lösning för sjukvårdsinsyn dig att rapportera dina utlägg för hälso- och sjukvård på ett enkelt sätt som följer alla regler.

Få insikter om utlägg

Vår automatiserade lösning för efterlevnad av medicinska krav ger dig nya insikter för budgetering, strategiskt beslutsfattande och en förenklad process för din personal.

Eliminera fel och bedrägerier

Vår automatiserade lösning bidrar också till att eliminera både fel och bedrägerier och sänker därmed kostnaderna och höjer produktiviteten.

Förenkla din rapportering

  • Rapportera utlägg på hälso- och sjukvårdsleverantörer enkelt genom att ta en bild eller skapa ett utlägg
  • Lägg till förmånstagarens uppgifter manuellt eller från en databas på företaget eller online
  • Din rapport uppfyller alla regler och är klar att delas med myndigheterna

Det är en enkel process för personalen och hjälper administratörer att följa upp hälso- och sjukvårdsutlägg. Automatiserad utläggshantering förbättrar din regelefterlevnad, sänker kostnaderna och höjer produktiviteten.

HIW 5 fit s

Är du redo för att förenkla din utläggshantering?