Framtidssäkrad och intelligent

Alltid enligt gällande regelverk

Vi förstår dina behov och talar ditt språk. Med fler än 15 olika nationaliteter representerade i vårt team är det alltid någon som har samma syn på saken som du.

Koppla greppet om kostnaderna

Get A Grip On Costs

Få insikt i trender och kostnader

Åtnjut ökad transparens och tydlig spårbarhet. Automatiska kontrollfunktioner garanterar korrekt allokering och fördelning av kostnader. Dataanalys ger dig värdefulla insikter som gör det möjligt att omgående vidta nödvändiga åtgärder.

Börja spara direkt

Få grepp om dålig efterlevnad av policies och dolda kostnader för manuell administration. Börja spara redan nu tack vare effektivare arbetsflöden, bättre visibilitet på kostnader, automatisk återhämtning av utländsk moms och mycket mer. Med integrerade affärsregler och automatisk flaggning av tveksamma utlägg kan du spara upp till 90% av tiden för granskning av utläggsrapporter. 

Neutral och anpassningsbar

Open and fully adaptive solution

Flexibelt och anpassningsbart

Vår heltäckande lösning stödjer dina befintliga och framtida system och processer. Snabb, stabil och enkel att ta i drift tack vare standardiserade processer för utrullning. Centralisera, harmonisera och inför processer för all rese- och utläggshantering i hela företaget enligt best practice.

Integration i fokus

I ett nära samarbete med dig säkerställer vi en lösning anpassad till organisationen och dess unika egenskaper. Vi finns där för dig genom hela förändringsprocessen. Vår modell – precis som vår inställning – handlar om integration och en upplevelse med kundens bästa för ögonen.

Garanterad compliance

Change-proof Global Compliance

Minimera dina juridiska och ekonomiska risker

Skydda dig mot kostsamma misstag. Vår lösning är hela tiden uppdaterad med de senaste förändringarna inom allt ifrån milersättning och traktamenten till återhämtning av utländsk moms och rapportering till myndigheterna. Med stöd från PwC bevakar vårt compliance-team dagligen såväl lokala som globala marknader.

Samarbeta men någon du kan lita på

Vi ser till att dina uppgifter är skyddade och vi är certifierade enligt ISAE3402 typ II, ISO 27001 och PCI DSS. Vi integrerar med dina befintliga system på ett säkert sätt. Det är bland annat därför så många globalt verksamma kunder i toppskiktet har valt MobileXpense för rese- och utläggshantering.

Bekymmersfri utläggshantering för glada medarbetare

Hassle Free Expensing for Happy Employees

Fokus på användarens upplevelse

Att fånga upp och registrera utlägg på resande fot är lika enkelt som att använda sin mobilkamera för fotografering. Och det fungerar lika bra med webbläsare eller surfplatta. Vår lösning ger användaren stöd på flera språk så det blir lätt att göra rätt.

Bättre efterlevnad av policy

Oavsett om du är på kontoret eller ute på fältet kommer du att älska att jobba med MobileXpense. Minimera tiden för manuell administration. Attest, granskning och arkivering sköts i en sömlös process med snabb och korrekt utbetalning av ersättningar.