Framtidssäkert

Två årtiondens erfarenhet i en och samma lösning

Vi har tänkt på allt från systemintegration till koncernregelverk. Och vi finns vid sin sida under hela förändringsprocessen.

RESEHANTERING

Travel Request 2@2x

Reseorder

Planera, skapa och skicka in din reseorder i ett enkelt och modernt gränssnitt som är anpassat till ditt företags rutiner. Men inte nog med det! Vi följer med längs hela resan, samlar in utläggen löpande och ser till att en reseräkning redan finns förberedd när du kommer hem.

Travel request approval@2x

Policy och workflow

Implementera resepolicy och attestflöden i MobileXpense. Vi erbjuder ett transparent workflow så att ert regelverk kan tillämpas utan problem.

Travel integration

Resebyråintegration

Välj önskade partners och dra fördel av en sömlös integration med det online-bokningsverktyg du väljer. Vårt öppna koncept hjälper dig att få de bästa erbjudandena, förbättra kostnadsstyrningen, underlätta inköpen och beakta interna resepolicies.

UTLÄGGSHANTERING

Amazing UI 2@2x

Fantastiskt användargränssnitt

Vi har ett fräscht och modernt gränssnitt där allt handlar om dig som slutanvändare. All väsentlig information finns tillgänglig när som helst och varifrån som helst via mobiltelefon, läsplatta eller dator.

OCR@2x

SpendCatcher™

Vår mobilapp SpendCatcher använder Artificiell Intelligens (AI) med Deep Learning för att automatiskt skapa utlägg genom tolkning av papperskvitton. Lägg upp dina utlägg med en knapptryckning ”on the fly” oavsett var du befinner dig.

Mobile App@2x

Utlägg

Registrera, hantera och skicka in dina utlägg med rätt kategorisering och alla detaljer på plats i enlighet med din arbetsgivares policy.

Mileage 2@2x

Milersättning

Registrera och kontrollera din milersättning blixtsnabbt med hjälp av vår integration till Google Maps. Eller låt oss hålla reda på din mätarställning för exakt och automatisk avstämning av körsträckor såväl privat som i tjänsten.

Allowance 4@2x

Traktamenten

Vi har självfallet fullt stöd för traktamenten och såväl landsberoende som företagsanpassade regelverk som skräddarsys efter behov. Vi har en särskild avdelning som arbetar enbart med compliance och för närvarande stöds fler än 70 länder.

illustrations - Spend

Förskott

Hantera begäran och godkännande av förskott på enklast tänkbara sätt. Avstämning sker automatiskt när den anställde skapar sin  utläggsrapport inför löneutbetalning.

Expense Split 4@2x

Kostnadsuppdelning

Med en kombination av automatisering och ett enkelt och tydligt användargränssnitt underlättar vi uppdelning av utlägg enligt era specifika företagsregler.

Notifications (2)@2x-1

Notifieringar

Vår lösning informerar dig med automatik när viktiga händelser inträffar. Därmed kan rätt åtgärder vidtas proaktivt och vid rätt tidpunkt.

Compliance@2x

Inbyggd compliance

Du kan fokusera på kärnverksamheten så sköter vi efterlevnad av regelverk, rapportering och säkerhet i mer än 70 länder. Vi är certifierade enligt ISO 27001 och ISAE 3402 TYP II för att säkerställa en långsiktigt trygg och stabil leverans.

Sunshine Act@2x

Sjukvårdskostnader

Vi hanterar de speciella regelverk som gäller för utlägg avseende sjukvårdskostnader världen över som exempelvis Sunshine Act och Loi Bertrand.

Approval@2x

Workflow

Konfigurera ditt arbetsflöde för godkännande och attest precis enligt företagets regelverk. Utnyttja våra funktioner för automatisering och stickprov för att minimera nedlagd tid och administrativa kostnader.

Deputy 2@2x

Ställföreträdare

Ibland behöver man delegera arbetsuppgifter och hos oss får du  en smidig lösning för detta. Låt betrodda kollegor registrera utlägg, skapa, skicka in, godkänna eller verifiera utläggsrapporter å dina vägnar.

SpendController@2x

SpendController™

Ta nästa steg mot full automatisering med SpendController där registrerade utlägg löpande verifieras mot det faktiska innehållet i bifogade kvitton. Du behöver därmed endast hantera avvikelser vilket spar massor av tid och pengar.

AFFÄRSINTEGRATION

Customization 2@2x

Kundanpassning

Vår lösning anpassar sig efter dina behov i allt från arbetsflöden till användargränssnittet som kan presenteras med ditt företags färgval och logotyp.

illustrations_partners

Komplexa organisationer

Vi hjälper dig hantera verksamheten i hela koncernen världen över och vi håller reda på organisationsstrukturen. Du kan lägga upp valfritt antal enheter eller dotterbolag i varje land och varje enhet  har sitt eget regelverk.

illustrations - Integrated

Projekt och kostnadsställen

Importera kostnadsställen och projektnummer och använd dessa för att konfigurera dina regler för utläggsrapportering och attestflöden.

User Profile 3@2x

Användare

Vi erbjuder en användarvänlig lösning för upplägg och hantering av användarkonton. Självklart kan vi importera information från era befintliga personalsystem och allt hanteras strikt i enlighet med GDPR.

illustrations_Compliance

Användargrupper

Kontrollera slutanvändarnas behörigheter med hjälp av användargrupper som styr åtkomsten till olika funktioner i systemet helt i enlighet med företagets policy.

illustrations_Global Integration

Integration

Integrera MobileXpense med era interna system för personal, lön och ekonomi för att uppnå ett effektivt och sömlöst arbetsflöde.  Detta ger ökad kvalitet och sänkta administrationskostnader.

illustrations_Travel Management

Korthantering

Anslut era företagskort till vår PCI DSS-certifierade lösning och förundras över hur smidigt korttransaktioner omvandlas till utlägg som dessutom automatiskt matchas med digitala kvitton. Vi har fler än 30 kortleverantörer anslutna världen över.

illustrations_Singlesignon

Single Sign-On

Självklart kan MobileXpense integreras med er befintliga miljö för att erbjuda säker inloggning utan att användaren behöver ange några inloggningsuppgifter.

visual-woman-01

Återhämtning av utländsk moms

Hanterar ni utlägg som gjorts utomlands? Vi gör processen för återhämtning av utländsk moms enkel genom att erbjuda integration och överföring av relevanta uppgifter till valfri partner för momsåterhämtning.

analytics

Uppföljning

Dra fördel av våra suveräna analysverktyg i en lösning som växer med dig och ger full kostnadskontroll. Med god analys i bagaget kan du åstadkomma verkliga förbättringar genom korrekt styrning av verksamheten.