eBuilder Travel – En del av MobileXpense

Nordisk och globalt kompatibel. Automatiserad.

VÅRT ERBJUDANDE

Resehantering i molnet

MobileXpense levererar en molnbaserad tjänst som stödjer hela rese- och utläggsprocessen ”end to end” för såväl resenären som arbetsgivaren. Före resan hanteras resenärsprofiler, reseorder och beställning/bokning. Under resan samlas händelser som korttransaktioner, följesedlar och kvitton in löpande. Efter resan hanteras reseräkning, matchning av resekontofakturor och uppföljning av hela resans kostnader. Åtkomst till alla funktioner ges via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

MobileXpense har ett modulärt erbjudande där kunder fritt kan välja vilka moduler som ska användas samt hur de ska konfigureras för att anpassas till egna processer och behov. Samtidigt är de valda modulerna sammankopplade till ett integrerat flöde. Självklart ingår funktioner som rollstyrd användarhantering, flexibelt språkstöd, automatisk kontering och arbetsflöde med granskning och attest.

Lösningen är leverantörsneutral och helintegrerad med kopplingar mot kundens egna system för exempelvis ekonomi, lön och fakturering. Dessutom hanteras integrationer till externa parter som resebyråer, kortföretag, banker och resekontoleverantörer. MobileXpense levererar en global lösning med fullt stöd för nordiska regler och med allt data lagrat på säker plats.

 • Travel Agent Integration

  HELINTEGRERAD END-TO-END

  Lägre helhetskostnad och minskad administration.

 • how-it-works-sync-integrate

  SYSTEM- OCH LEVERANTÖRSNEUTRAL

  Leverantörer och egna IT-system kan fritt bytas ut över tid.

 • how-it-works-analyze-review

  SÄKERHET ENLIGT GDPR

  Alla personuppgifter och övrigt data lagras och hanteras på säkert sätt.

 • how-it-works-capture-submit
  ÖKAD KONTROLL

  Tydlig översikt över resekostnader.

MobileXpense i siffror

mer än 1800 implementeringar
+19 M Transaktioner behandlade 2018
Spara till 65% på din resehantering i molnet
€1 B Bearbetas 2018
+100 Aktiva länder
+1.4 M slutanvändare