Ga naar hoofdinhoud

Medische trans­pa­ran­tie – Naleving van de Sunshine Act

Bedrijven die wereldwijd geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en biologische en medische producten produceren, adverteren hun producten bij medische professionals die deze bestellen en voorschrijven.

Transparantiewetten voor de gezondheidszorg (zoals de Amerikaanse Sunshine Act of de Franse Loi Bertrand) zijn bedoeld om de financiële relaties tussen deze fabrikanten, medische professionals (Health Care Professionals - HCP's) en organisaties transparanter te maken en mogelijke belangenconflicten aan het licht te brengen.

De publicatievoorschriften variëren, maar de wereldwijde transparantievereisten zijn vergelijkbaar.

Transparantievereisten voor medische professionals

Veel landen verlangen van de medische sector een hoger niveau van conformiteit. Om misbruik of ongepaste invloeden te voorkomen, moeten fabrikanten van medische apparatuur en farmaceutische producten transparant zijn over hun uitgaven in de gezondheidszorg.

Fabrikanten en distributeurs van geneesmiddelen en medische apparatuur en benodigdheden moeten jaarlijks op transparante wijze betalingen of waardeoverdrachten (ToV) aan medische professionals die een bepaald bedrag overschrijden, rapporteren.

In Europa fungeert de openbaarmakingscode van de Europese Federatie van Pharmaceutische Industrieën en Verenigingen als kader. Het is "[...] een gedragscode die alle aangesloten bedrijven, en bedrijven die zijn aangesloten bij verenigingen die lid zijn van de EFPIA, verplicht tot de openbaarmaking van waardeoverdrachten aan HCP's en HCO's. [... en] de namen bekend te maken van medische professionals en organisaties die betalingen of andere waardeoverdrachten van hen hebben ontvangen. Zij zullen ook - per HCP of HCO - de totale bedragen van de overgedragen waarde moeten meedelen, per type activiteit [...]". Deze gedragscode moet voorkomen dat de wetgevingen van de verschillende Europese landen met elkaar in strijd zijn.

In Frankrijk zijn de wettelijke voorschriften strenger dan in een groot deel van de rest van de Europese Unie. De Franse Loi Bertrand bepaalt dat elke betaling of overschrijving van meer dan 10 euro moet worden bekendgemaakt op een centrale, openbare website. Contracten met begunstigden in het vakgebied moeten ook openbaar worden gemaakt. Bedrijven moeten gestructureerde rapporten verstrekken waarin deze informatie wordt doorgegeven aan de Franse autoriteiten. In de meeste andere Europese landen maken bedrijven deze betalingen bekend op hun eigen websites.

Voldoen aan de HCP-vereisten

Hoewel de specifieke vereisten verschillen van land tot land, zijn de belangrijkste de volgende:

  • Ondernemingen die onder de HCP-vereisten vallen, moeten over een hulpmiddel beschikken waarmee hun werknemers de gegevens van een gebeurtenis, vergadering of ToV met een medische professional of een organisatie kunnen invoeren.
  • Zij moeten deze gegevens ook vastleggen in een rapport dat zij bij de regering of de betrokken autoriteit indienen.

In landen zonder medische transparantiewetten zullen beroepsverenigingen (zoals EFPIA of MedTech Europe) hun leden aanmoedigen om uitgaven van HCP's te melden. Zij zullen hen ook helpen om de nodige rapportagehulpmiddelen te ontwikkelen.

De rapporten moeten het volgende bevatten:

  • De persoonsgegevens van de medische professional (titel, functie, medische specialisatie, adres van de medische instelling)
  • De details van de gebeurtenis (vond de ToV bijvoorbeeld plaats als onderdeel van een diner, vergadering of congres)
  • En natuurlijk het bedrag.

Hoe mobilexpense HCP-naleving bevordert

Met de transparantieoplossing voor medische professionals van mobileexpense kunnen klanten in de medische sector op een wettige manier HCP-uitgaven rapporteren.

Gebruikers hoeven alleen maar hun uitgaven in MXP te registreren en de gegevens van de begunstigde en de gebeurtenis toe te voegen.

Er zijn drie manieren om persoonlijke gegevens van HCP's toe te voegen aan een onkostennota.

  • De gegevens van de HCP kunnen handmatig door de gebruiker worden ingevoerd. Deze optie is voor alle klanten beschikbaar. Het is eveneens de meest omslachtige en foutgevoelige methode, aangezien de gebruikers alle informatie zelf moeten invoeren.
  • De gebruikers kunnen de HCP kiezen uit een door het bedrijf goedgekeurde lijst.
  • Of de gebruikers kunnen de HCP selecteren uit een online database waarop de klant is geabonneerd.

Klanten kunnen ook de handmatige methode combineren met de door het bedrijf goedgekeurde lijst of online database.

De oplossing omvat de aanmaak van een rapport dat mobilexpense naar klanten stuurt, zodat zij deze kunnen verstrekken als onderdeel van hun nalevingsverplichtingen aan de autoriteiten.

Klanten van mobilexpense kunnen kiezen uit diverse externe databases, zoals MediSpend, Tucania, MedPro of IQVIA. De aanbieder is dan verantwoordelijk voor de kwaliteit en het beheer van de gegevens, waardoor de gebruikers zorgeloos te werk kunnen gaan.

Het gebruik van een geautomatiseerde oplossing zoals mobilexpense om de naleving van uw medische verplichtingen te verzekeren, verschaft u aanvullende inzichten waarmee u strategische beslissingen kunt nemen. Het verbetert niet alleen het verwerkingsproces voor de werknemers, het helpt beheerders ook om HCP-uitgaven correct op te volgen. Een geautomatiseerde T&E-oplossing bevordert de naleving en vermindert fraude, waardoor de kosten dalen en de productiviteit toeneemt.

Bedrijven die actief zijn in de medische sector zijn onderworpen aan strenge transparantie-eisen. mobilexpense ondersteunt haar klanten bij de naleving van deze regelgeving op lokaal niveau. Dit doen we door relevante HCP-informatie op te nemen in de uitgaven, rapporten en boekhoudkundige dossiers die we voor onze klanten produceren.

MXP is voor zowel werknemers als bedrijven een gebruiksvriendelijke oplossing om te voldoen aan hun nalevingsverplichtingen. Zelfs wanneer deze verplichtingen betrekking hebben op een specifieke sector.

Boek een gesprek met een van onze experts om te ontdekken hoe het HCP oplossing van MXP u kan helpen uw compliance doelstellingen te bereiken.

Jetzt Demo buchen

Geplaatst op 23 jul. 2021

Klaar voor moeiteloos onkostenbeheer?