Ga naar hoofdinhoud

Decreet om de CO2-uitstoot van werkne­mers vanaf 2023 in Neder­land te beperken

 

Geupdatet januari 2023

Klimaatverandering is een realiteit die regeringen soms traag onder ogen zien en of tegen optreden. Er is echter hoop in de vorm van nieuwe regels en voorschriften die worden uitgevaardigd om de gevolgen van de klimaatverandering af te remmen.

In 2022 heeft de Nederlandse regering een nieuwe regel uitgevaardigd die bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht de CO2-uitstoot van hun personeel te monitoren, te meten en te rapporteren. Deze nieuwe regel is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Wat is het nieuwe "Omgevingsbesluit beperking uitstoot kooldioxide door verkeer"?

Nederlandse werkgevers met 100 of meer werknemers zullen moeten rapporteren over de CO2-uitstoot van hun werknemers die voor zaken reizen, inclusief hun woon-werkverkeer. Bedrijven die de maximale emissienorm blijken te overschrijden, krijgen vier jaar de tijd om hun CO2-uitstoot te verlagen.

Voor organisaties en hun personeel kan het verlagen van de uitstoot betekenen dat het reis- en woon-werkverkeer van het personeel strenger moet worden gecontroleerd. Het kan ook betekenen dat een verandering in die gewoonten wordt aangemoedigd in de richting van mobiliteit met minder uitstoot, zoals fietsen, openbaar vervoer, elektrische voertuigen of gewoon het verminderen van de afgelegde afstanden.

Waarom dit nieuwe decreet?

Het is geen geheim dat de temparatuur op aarde stijgt. Het is ook geen geheim dat de meeste landen hun klimaatdoelstellingen voor 2030 niet zullen gaan halen.

Het doel van dit decreet is om emissiegegevens te verstrekken, zodat verdere maatregelen kunnen worden genomen. Op basis van de gegevens wil het kabinet nu al vanaf 2026 een norm opleggen voor de CO2-uitstoot van bedrijven. Deze regels moeten leiden tot een verlaging van het CO2-niveau zodat Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2030 kan halen.

Wat is de impact van het decreet?

Hoewel veel Nederlanders initiatieven op het gebied van klimaatverandering steunen, blijkt deze maatregel tot verdeeldheid te leiden. Terwijl werkgevers zich zorgen maken over de tijdrovendheid en de kosten van deze nieuwe verplichting, maken werknemers zich zorgen over hun privacy.

Beide zorgen zijn legitiem. Bedrijven hebben slechts enkele maanden de tijd om een oplossing op te zetten waarmee ze de reizen van hun werknemers kunnen bijhouden en rapporteren - maar dit is niet hun kernactiviteit. En met de toenemende bezorgdheid over privacy en veiligheid is het begrijpelijk dat mensen nerveus zijn bij het idee dat "elke beweging" door hun werkgever kan worden gevolgd. Sommigen, aan beide kanten, zijn zelfs bezorgd over de invoering van verdere beperkingen of boetes voor niet-naleving.

Grote organisaties zoals PwC zijn echter al begonnen met het bijhouden van de CO2-uitstoot van hun werknemers. Tools zoals Greentripper en CO2logic maken het voor bedrijven gemakkelijk om deze informatie te berekenen en te verzamelen. Bij Mobilexpense werken we eraan om CO2-bewustzijn in ons product in te bouwen. Onze partner TravelPerk levert CO2-gegevens voor elke boeking. Mobiliteitsplatforms zoals Tranzer ondersteunen reizigers ook door inzicht te geven in de CO2-uitstoot per reis.

Welke invloed heeft het decreet op zakenreizen?

Het afremmen van klimaatverandering is een moeilijke kwestie die strenge maatregelen vereist. Daarom moeten we meer doen dan de CO2-uitstoot monitoren. We moeten het gedrag dat tot die uitstoot leidt, kunnen beïnvloeden. Vooral bedrijven kunnen een duurzame invloed uitoefenen op de CO2-uitstoot van hun werknemers bij dienstreizen.

Minder reizen

De haalbaarheid van het voor de hand liggende "minder reizen" is onderstreept door twee jaar pandemie waardoor Zoom en Teams onze mondiale "vervoerders" bij uitstek zijn geworden. Maar er is meer dat zowel bedrijven als werknemers kunnen doen om onze collectieve klimaatdoelstellingen te helpen bereiken - en de rapportage te vereenvoudigen.

Update het reisbeleid van het bedrijf

Bedrijven worden aangemoedigd om hun reisbeleid te herzien met duurzaamheid in het achterhoofd. Opties die minder uitstoot veroorzaken, zoals de trein of gedeelde voertuigen (auto's, fietsen, scooters of zelfs steps!), moeten onder de aandacht worden gebracht en gemakkelijker beschikbaar worden gemaakt voor werknemers om te gebruiken.

Dit hybride model, dat Mobility as a Service of MaaS wordt genoemd, wint steeds meer aan populariteit in Azië en Oceanië en de verwachting is dat dit tegen 2030 in de rest van de wereld zeer snel zal groeien.

Bewustwording van CO2-uitstoot

Een andere optie is dat meer vervoerders de CO2-uitstoot van elke reis inzichtelijk maken. Nog beter is het om het type ticket of de vervoerswijze met de laagste CO2-uitstoot voor die reis te vermelden.

Wanneer mensen geconfronteerd worden met de "kosten" van een vlucht van een uur versus een treinrit van drie uur, zullen velen voor de laatste optie kiezen met het milieu in het achterhoofd. Het gaat erom hen de gegevens te geven om zelf die betere keuze te kunnen maken. Het gaat er ook om het hen gemakkelijk te maken om die betere keuze snel vergoed te krijgen.

Introduceer beloningen

De bovenstaande aanpak kan het best worden gekoppeld aan die van een "CO2-budget" per werknemer. Een budgetoverschrijding zou mensen dan kunnen dwingen hun reiskeuzes te heroverwegen. Ongebruikte budgetten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor interessante incentives voor werknemers.

Conclusie

Het Nederlandse milieubesluit inzake de beperking van de uitstoot van kooldioxide door het verkeer zal waarschijnlijk worden gevolgd door andere lokale Europese besluiten. Steden als Brussel of Berlijn hebben eveneens al "lage-emissiezones" voor voertuigen. En de auto-industrie wordt onder druk gezet om in de toekomst alleen nog maar auto's met een lage of nulemissie aan te bieden.

Vermindering van de CO2-uitstoot zal waarschijnlijk geen realiteit worden als dit niet wordt aangemoedigd door overheidsbeleid dat het gedrag van mensen en organisaties stuurt in de richting van meer milieubewuste keuzes. Nogmaals, dit hoeft geen stok voor "slecht gedrag" te betekenen. Het kan net zo goed een belastingvoordeel betekenen voor bedrijven of werknemers die "onder hun budget" blijven.

Neem contact op om te bespreken hoe Mobilexpense u kan helpen uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Neem contact met ons op

Geplaatst op 04 apr. 2022

Ontvang de #1 onkosten app in Nederland